ELDO-KULTUURTONEEL

By Hoërskool Eldoraigne is toneel springlewendig en gesond. By Hoërskool Eldoraigne het ons ‘n ryk tradisie van toneelkuns. Hoërskool Eldoraigne se toneelweek is eie in sy soort en merkwaardig aangesien meeste tonele se regie deurleerders behartig word. 

Gesels met ons toneel en teater direkteur vir meer inligting.

Quintin Wils


ELDO-ZING

Hierdie jaarlikse solosangkompetisie is ‘n opwindende gebeurtenis. Daar word uitdunne gehou van alle soliste wat graag wil deelneem en dan, op 'n finale aand word daar deur professionele beoordeelaars, kategorie wenners, 'n gehoorkeuse aangewys en natuurlik 'n algehele wenner. Daar is heerlike pryse op die spel. Februarie en Maart is sangmaand. 

Gesels met ons sang promotor vir meer inligting.

Amanda Fouché


ELDO MusiQ

Hoërskool Eldoraigne beskik oor ‘n eie, buitemuurse musiek-fasiliteit, waar elke leerling wat baie graag ‘n instrument wil leer bespeel, of reeds besig is en wil aangaan daarmee, geholpe kan raak. MUSIEKTEORIE-klasse word ook in die middae aangebied op individuele- en/of groepsvlak, afhangende van die graad en behoefte van die leerders.

ENSEMBLE

Ons het ook ons eie ELDO MUSIQ ENSEMBLE in 2012 die lig laat sien: `n Samevoeging van 10 – 15 verskillende instrumente, die mees opwindende leerskool vir enige musikus. Enige instrument ‘pas’ in, klaviere en kitare en selfs mondfluitjies is welkom! Enige speelvlak word in ag geneem en geakkommodeer. Enige musiekstyl word aangepak – dus NIE SLEGS KLASSIEK NIE.  

Gesels met ons musiek promotor vir meer inligting.

Polyda van Niekerk


REDENAARS & ORATORS
 
Op redenaarsgebied is die Hoërskool Eldoraigne besonder aktief en beslis die heel beste redenaarskool in Pretoria. Belangstellende leerders word by ons die geleentheid gebied om die woordkuns te bemeester en te ontwikkel. Dit is beslis ‘n lewensvaardigheid wat uiteindelik deure oopmaak vir leerders, omdat hulle kan kommunikeer sonder enige vrees om voor mense op te tree. 

Gesels met ons redenaars promotor vir meer inligting.

Estelle GreylingKULTUURKARNAVAL

Die hoogtepunt en beste vertoonvenster van wat werklik in die kultuurhart van die skool aangaan, word weerspieël in die jaarlikse Kultuurkarnaval. Dit neem die vorm van graadgroepkonserte aan, waartydens die leerders verantwoordelik is vir die volle spektrum van ‘n kultuurkonsert. Die uitbeeld van ‘n tema, die bemarking, die verversings en die program, is deel van ‘n grootskaalse interne kompetisie. Wenners in elke kategorie word aangekondig en die graadwenners met die hoogste punte, kry ook ruim erkenning. Items op die planke wissel tussen sang, drama, dans, instrumentale items, kunswerke en skryfkuns. ‘n Bak-en-brou afdeling is nuut op die kalender en kry groot aftrek.

Gesels met ons kultuuradministrasie vir meer inligting.

Marietjie van der Merwe


KOOR
ELDO RIDENTé

Wat ‘n voorreg is dit nie om deel te wees van ELDO-RIDENTÉ nie. Enige leerling van Graad 8 - 12 kan, nadat ‘n oudisie geslaag is, ‘n EldoRidenté lid word. Die koor is ‘n tuiste vir almal. ‘n Tradisie het ontstaan deur elke jaar met ‘n koorkamp af te skop. Jaarliks word daar ‘n koorkomitee gekies, wat behulpsaam is met dissipline en sekere administratiewe reëlings. Die Koorkomitee lewer altyd ‘n puik bydrae, daarvan getuig die inhuldigingsfunksie, op die koorkamp, van nuwe lede. Eldo Ridenté toer graag indien hulle die geleentheid kry.

Gesels met ons koorleier vir meer inligting.

Ferdinand Liebenberg                                 

Marietjie van der Merwe

PRODUKSIE
 
Hoërskool Eldoraigne bied jaarliks óf ‘n musikale blyspel óf ‘n groot kultuurproduksie aan, waaraan alle leerders, wat ‘n oudisie slaag, deelneem. ‘n Liefdadigheidsoptrede van hierdie produksie, is die kultuurleerders se manier om dankie te sê vir hope talent. 

Gesels met ons kultuur administrasie vir meer inligting.

Marietjie van der Merwe


VOORTREKKERS
 
Die Eldoraigne Voortrekkers is deel van die Sytze Wierdakommando. Daar is elke jaar minstens twee Presidentsverkenners en bykans al die matriekverkenners slaag ook die hoofleierswageksamen. 

Gesels met ons Sytze Kommando vir meer inligting.

Sytze Wierdakommando


Share by: