VISIE & MISSIE

VISIE & MISSIE


VISIE

Hoërskool Eldoraigne se leerlinge word toegerus om hulle roeping te vervul.

MISSIE

Hoërskool Eldoraigne is ten volle verbind om leerlinge toe te rus om hul roeping te vervul deur: 
Kwaliteit onderrig in vennootskap met alle belangegroepe deur effektiewe benutting van alle hulpbronne.

EREKODE

As leerling van Hoërskool Eldoraigne onderskryf ek ons gesamentlike strewe wat soos volg lui: Ons streef die vervulling van ons roeping na in die uitlewing van die deugde soos gesimboliseer in ons skoolwapen:
  • Waarheid, eerlikheid,regverdigheid,reinheid, lieflikheid, alles wat mooi en goed vir die lewe is.
  • Ons belowe trou aan ons land en ons nasie en ons eer ons volkslied en vlag as simbole van ons burgerskap.
  • Ons is lojaal teenoor ons skool, ons medeleerlinge en ons onderwysers.
  • Ons stel ons skoolplig voorop en streef na die bevordering en uitbouing van ‘n hartlike verhouding tussen leerlinge en personeel en Leerlinge onderling.
  • Ons betoon aan alle mense die respek wat hulle toekom
  • As seuns en dogters betoon ons aan mekaar die nodige agting en probeer om ons So te gedra dat ons mekaar se eer altyd waardig sal wees.
Share by: