GRAAD 8 INLIGTING

GRAAD 8 INLIGTING


 VAKKEUSES

VERPLIGTE LEERAREAS
 • Afrikaans
 • Engels
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskappe – NW (Fisiese- en Lewenswetenskappe)
 • Sosiale Wetenskappe – SW (Geskiedenis en Geografie) 
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe – EBW  (Rekeningkunde 60% en Besigheidstudies 40%)
 • Tegnologie
 • Skeppende Kuns – (Kuns en Drama)
 • Lewensoriëntering – LO

VERPLIGTE VAARDIGHEIDSVAKKE
 • Rekenaartegnologie
VERRYKINGSVAKKE (Een moet gekies word)
 • Tegniese Tekene
 • Gasvryheidstudies
 • Sportkunde (Rugby, Netbal, Hokkie, Krieket, Tennis, Gholf, Skaak)
 • Kunste (Dans of Drama)
 • Elektronika

Aan die einde van graad 7, met die oog op leerders se graad 8 jaar, kan ‘n leerling enigeen van die verrykingsvakke na aanleiding van sy aanleg en belangstellings kies. Indien Sportkunde of Kunste gekies word, moet die betrokke sportsoort of kunste-aktiwiteit ook aangedui word. ‘n Kort verslag van deelname en prestasie in die sportsoort/aktiwiteit moet saam met die aansoek om toelating ingedien word. Daar is ruimte in die aansoekvorm hiervoor.
Share by: