FINANSIES

FINANSIES


Dankie vir u volgehoue ondersteuning en lojaliteit jeens Hoërskool Eldoraigne. Op hierdie wyse kan ons vir die leerders geleenthede skep en sodoende groei om ons roeping te vervul. Indien u enige navrae het, is u welkom om van die onderstaande kontakbesonderhede gebruik te maak om met ons kontak te maak.
U is welkom om van internet betalings gebruik te maak of alternatiewelik debietorders, sodat ons kontantloos kan funksioneer.

Indien u die skoolgeld elektronies of direk in die skool se rekening inbetaal, hier is die bankbesonderhede:

ABSA
Tjekrekening
Centurion
Takkode 632005
Rekeningnommer 326 017 0944

Verwysing: Indien u nie 'n verwysingnommer het nie kontak asseblief die finansies afdeling - finansies@hseldo.co.za /
 012 660 2270

In die geval van 'n inbetaling moet die bewys van inbetaling asseblief na die skool per e-pos gestuur word na finansies@hseldo.co.za
Share by: