SENTRUM VIR UITNEMENDHEID

SENTRUM VIR UITNEMENDHEID


As deel van Hoërskool Eldoraigne se visie om leerders toe te rus met lewensvaardighede en waardes om toekomstig hul roeping te vervul, is 'n Sentrum vir Uitnemendheid ontwikkel. Alhoewel nog in kinderskoene word groot spronge reeds gemaak.

Agt spesialis terreine is geïdentifiseer waarin leerders voglens die missie van die skool gebalanseerde, dinamiese en uitmuntende onderrig en opleiding ontvang.

Die Sentrum vir Uitnemendheid word professioneel deur die skool bestuur in vennootskap met alle belangegroepe en roepingsbewuste personeel asook kundige buitestaanders.

Deur effektiewe segementering word tans op die volgende agt sektore gefokus:

  • Vliegakademie
  • Science Clinic
  • Wen met Wiskunde
  • Robotics
  • Europese tale soos Frans en Duits
  • Entrepreneurskap
  • Alpha Wiskunde
  • TurboCad

Onderrig en opleiding vind na-ure by die skool plaas in lokale daarvoor ingerig.

Leerders wat enige van die programme suksesvol deurloop is verseker van 'n mededingende naskoolse voordeel - 'n nuwe generasie moet onbeperkte toegang tot kennis kry deur die tegnologie, sodat hulle met vertrou kan inspireer en ontdek.


Share by: